Ring oss: 0176-22 22 00

Välkommen till RÅDMANSÖ
Schakt & Transport AB

Rådmansö bolagen:

Rådmansö Schakt & Transport -Upphandlar allt som har med schaktarbeten, grusarbeten och vägunderhåll.
Rådmansö MarkEntreprenad -Utför framförallt VA-arbeten, men även övriga arbeten.
Rådmansö Trailer -Utför alla sorts transporter av tunga maskiner m.m.

Rådmansö Schakt & Transport AB


Med dotterbolagen Rådmansö Markentrepenad AB och Rådmansö Trailer.

RST är vårt moderbolag.
Vi upphandlar allt som rör schaktarbeten, grustransporter och vägunderhåll. Här ingår verkstaden som utnyttjas av alla tre bolag. Inom gruppen finns tolv lastbilar att tillgå. Med bland annat lastväxlare, flis- och grusbilar med täckta flak samt asfalts- och maskinflak. Vi har också dumprar, hjullastare och bandtraktorer. Vi servar själva våra maskiner. Här ingår också tippen i Nodsta.

Vi utför:
  • Vatten & avlopp
  • Schaktarbeten
  • Tomtplanering
  • Vägbyggen och vägunderhåll
  • Husgrunder
  • Transporter
  • Tungtransporter (Rådmansö Trailer)
  • Vårstädning
  • Hantering/transport av jord, grus, sand och asfalt