Rådmansö holding ab

RÅDMANSÖBOLAGEN:

 Rådmansö Schaktmaskiner AB - Upphandlar allt som har med schaktarbeten, grusarbeten och vägunderhåll. 
Rådmansö MarkEntreprenad AB - Utför framförallt VA-arbeten men även övriga arbeten. 
Rådmansö Trailer AB - Utför alla sorts transporter av tunga maskiner m.m


Rådmansö holding ab med dotterbolagen - RSMab, RTab och RMEab

Vi upphandlar allt som rör schaktarbeten, grustransporter och vägunderhåll. Här ingår verkstaden som utnyttjas av alla tre bolag. Inom gruppen finns 23 lastbilar att tillgå. Med bland annat lastväxlare, flis och grusbilar med täckta flak samt asfalts och maskinflak. Vi har även dumprar, hjullastare och bandtraktorer. Vi servar själva våra maskiner. 

Vi utför: 
  • Vatten & avlopp
  • Schaktarbeten
  • Tomtplanering
  • Vägbyggen och vägunderhåll
  • Husgrunder
  • Transporter
  • Tungtransporter
  • Vårstädning
  • Hantering/transport av jord, grus, sand och asfalt