vår historia

Redan i mitten av 50-talet slogs dörrarna upp till vår verksamhet som idag heter Rådmansö Schaktmaskiner AB. Vi startade småskaligt med en lastbil för transporter samt leverans av jord och grus från eget upplag. Under åren som gått har vi sakta men säkert byggt upp vår verksamhet i takt med våra uppdrag. Idag har vi en omfattande fordons- och maskinpark med ca 65 enheter och närmare 70 anställda.