Rådmansö trailer Ab

Transportledning

Andreas Agerberg - 070 817 10 91 
Daniel Bogefors - 070 879 27 95 (tunga transporter som kräver dispens)

Detta dotterbolag ansvarar för transporter av maskiner ute på vägarna. Det gäller ofta tunga och svåra uppdrag som kräver särskilda tillstånd. De ansvarar även för materialtransporter och schakt. 

I fordonsparken har vi 3 stycken maskintrailers som tar uppdrag över hela Norden. Vi har även en maskinvagn som tar 32 ton. Vår största trailer har en lastkapacitet på 81 ton. Vi har även 2 kranbilar och 1 kranväxlare.