Rådmansö trailer Ab

Transportledning

Emelie Ljungman - 070 817 10 91  (även tunga transporter som kräver dispens)
Daniel Bogefors - 070 879 27 95 (tunga transporter som kräver dispens)

Detta dotterbolag ansvarar för transporter av maskiner ute på vägarna. Det gäller ofta tunga och svåra uppdrag som kräver särskilda tillstånd. De ansvarar även för materialtransporter och schakt. 

I fordonsparken har vi 4 stycken maskintrailers som tar uppdrag över hela Norden. Vår största trailer har en lastkapacitet på 81 ton. Vi har även 2 kranbilar och 1 kranväxlare.